juni

Geen vormingen

juli

Geen vormingen

augustus

Geen vormingen

september

Geen vormingen

oktober

Geen vormingen

Het vormingscentrum IVV zet zich in om expertise naar de werkvloer te brengen. Zo organiseren wij vormingen op maat voor mentoren rond feedback, coaching, intervisies maar bieden we ook vormingen aan rond communicatie, chronische wondzorg… Heb je nood aan een vorming neem dan zeker contact met ons op: els.dekock@ivv-gent.be .