Het vormingscentrum IVV zet zich in om expertise naar de werkvloer te brengen. Zo organiseren wij vormingen op maat voor mentoren rond feedback, coaching, intervisies maar bieden we ook vormingen aan rond communicatie, chronische wondzorg… Heb je nood aan een vorming neem dan zeker contact met ons op: isabel.dewilde@ivv-gent.be.

X
X